Males’s $6k PSA Challenger, 03-07 Aug, Ostrava, Czechia